12 Nov 2011

DIY: khung ảnh dây trang trí

khung anh day, khung anh trang tri, tu lam khung anh

Cái này tớ làm lâu rồi, hôm nay nó bị bong ra, tớ tranh thủ lặp lại các bước và ghi hình lại.

Vòng treo trang trí tớ mua ở cửa hàng một giá Nhật Bản. Các tình yêu nhìn quanh sẽ thấy rất nhiều đồ có thể tận dụng để làm khung ảnh treo, ví dụ như vòng cây khô trang trí Giáng Sinh không dùng nữa. Về nguyên lý thì chỉ cần đế để giữ ảnh và dây để treo. Có thể kết hợp nhiều kiểu khung với nhau thành một dây cũng rất yêu.tu lam khung anh, khung anh day, khung anh trang tri

Bước 1: Cắt giấy  mica thành hình tròn vừa với khung đã chọn. Dùng keo sữa gắn một nửa viền hình tròn vào khungtu lam khung anh, khung anh day, khung anh trang tri

Bước 2: Cắt ảnh vừa với lòng khung, đút vào giữa khung và giấy mica. Dùng một giọt keo sữa đằng sau ảnh để cố định ảnh.khung anh trang tri, khung anh day, tu lam khung anh

Bước 3: Dán nốt nửa viền hình tròn còn lại vào khungkhung anh trang tri, khung anh day, tu lam khung anh

Bước 4: Nối các khung với nhau thành một dây.Khung anh day, khung anh trang tri, tu lam khung anh

Voila! Hoàn thành


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...