13 May 2012

So it's summer

Hi there beautiful people,

Sau hơn hai tuần mưa sụt sùi, cuối cùng thì trời cũng nắng. Thế là hè. Thế là yêu.

Sau màn brunch với mấy cô bạn tớ lang thang ra Covent Gargen, chộp được chàng này quá cute


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...