11 Jul 2012

Ngày tháng 7

Nhoằng một cái, thế là hết nửa năm.

Tháng 7 dền dứ một chút tháng 6 nóng nực, nhấn nhá một chút mưa, hoa dại nở đầy đường và nhài trắng thơm bát ngát.
Đây là lúc dừng lại, chậm nhịp, nhìn ra xung quanh, ngắm lại sáu tháng vừa qua rồi tự thưởng cho mình chút xíu chiều chuộng, chút xíu lơ đễnh, chút xíu dịu dàng, bồn tắm đầy nến với tinh dầu thơm, và thật nhiều hoa dại. Hít đầy lồng ngực thứ không gian tha thiết của Mẹ Trái đất, rồi tự khen mình một câu: "I did good!".
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...