6 Mar 2014

Women


Đàn bà chúng mình, biết đến bạn gái trước, yêu thương nhau, giận hờn nhau, khóc lóc bỏ bê nhau, rồi lại quay về thương yêu chan chứa nhau, mất có đến gần hai chục năm đầu tiên của cuộc đời, rồi phần lớn mới biết đến bọn đàn ông kia. Giả sử có vui buồn, đau khổ hay hạnh phúc với bọn đàn ông, thì chúng mình vẫn cứ quay lại tìm nhau mà chia sẻ. Chúc mừng ngày Phụ Nữ, cho Phụ Nữ chúng mình, vì Phụ Nữ chúng mình, vì những tình yêu mà mình dành cho bản thân, cho nhau, và cho một nửa còn lại của thế giới! 


"Woman please let me explain,
I never mean(t) to cause you sorrow or pain,
So let me tell you again and again and again,
I love you (yeah, yeah) now and forever,
I love you (yeah, yeah) now and forever,
I love you (yeah, yeah) now and forever,
I love you (yeah, yeah)...."

Photo by Hải Trình 

 Photo by Khánh Hmoong Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...