20 May 2014

Hà Nội nhạt màu

Lomo Photos by: Amy of dancingmarley.com 
Words by: Mai Phuong 
Please do not use without permission.

Mấy hôm nay mải chơi, la cà từ chuyện này qua chuyện khác, hôm nay quay trở lại đề tài sến sẩm và gái. Sến nhất với tớ là Hà Nội, sến vãi ra được, bao nhiêu là thơ ca nhạc họa, rồi những đứa con quay lưng bỏ đi đi chán chê vẫn ôm cái tình yêu hư không sến sẩm về một thành phố chẳng còn giống tên ấy. 


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...